De historiske stiftelser i Danmark

Kloster 1800-talletI Danmark findes en særlig kulturskat i form af en række klostre, hospitaler og stiftelser. Med forskellig historisk baggrund og forskellig nutidig profil, har disse stiftelser det til fælles, at have basis i bygninger, der normalt er bevaringsværdige og altid med en spændende historie.

Aalborg KlosterStiftelsernes navne er sammensat med “Kloster”, “Hospital” og “Stiftelse”, men der er ikke væsentlig forskel mellem disse. I nutiden lægger man en anden betydning i ordene “kloster” og “hospital” end før i tiden. Bygningerne har gennem århundreder ydet bolig for syge, svage og ældre medborgere. De har således været forgængere for de senere etablerede sygehuse / hospitaler.

De fleste af bygningerne er centralt placeret i nogle af vore gamle købstæder. Efter reformationen besluttede kongen at der skulle etableres hospitaler, til at varetage de opgaver der tidligere var udført af munke og nonner på vore klostre.Køkken

De fleste stiftelser har til huse i århundredgamle bygninger, en del stammer fra Middelalderen, ja nogle kan føre sin historie tilbage til 1200-tallet. Mange af stiftelsernes bygninger er fredede, hvilket stiller særlige krav til vedligeholdelse – og sætter endvidere nogle begrænsninger i forhold til indretning, tilbygning og ombygning. I dag er det stiftelsernes opgave at vedligeholde og fremme de historiske bygninger. Samtidig bliver der sørget for en renovering, der lever op til de krav, der stilles til en god bolig i dag.Badeværelse

Boligerne varierer meget i størrelse, alt efter hvilke muligheder der er for ændringer i de gamle bygninger. Antallet af boliger de enkelte steder varierer også mFormiddagskaffeeget lige fra 7 – 80 boliger.
Boligerne kan udlejes efter de vedtægtsbeslutninger, der er for den pågældende stiftelse.

Der er flere klostre, hospitaler og stiftelser end dem, der kan findes på denne hjemmeside. Via linkene i kolonnen til højre er der mulighed for at læse mere om de stiftelser, der er medlem af “Foreningen af forstandere for de historiske stiftelser i Danmark”.

Fælles for en del stiftelser er bestyrelsessammensætningen. Da det drejer sig om institutioner, der har haft kongens bevågenhed, har statsforvaltningsdirektøren og biskoppen hyppigt været fødte medlemmer af bestyrelsen. Herudover er det ofte f.eks. borgmester, politidirektør og sognepræst, der er udpeget til bestyrelsen.

Stiftelserne er juridisk set fonde og dermed undergivet reglerne i enten fondsloven eller erhvervsfondsloven. Tilsynsmyndighed for de fleste af stiftelserne er Civilstyrelsen.

Kontakt til “Foreningen af forstandere for de historiske stiftelser i Danmark”.