Aarhus Vor Frue Kloster

Fratergården2FratergårdenVor Frue Kloster blev opført i tilknytning til Sankt Nikolaj Kirke (nu Vor Frue Kirke) som på opførelsestidspunktet lå udenfor og vest for den af volde og grave omgivne egentlige bykerne i Århus (den gang kaldet Års). Kirken tjente som klosterkirke.

Ved resolution af 12.november 1541 gjorde Kong Christian d. 3 klosterbygningerne til et almindeligt hospital for menige fattige, syge mennesker i Århus, Randers og Horsens og de omliggende herreder og landsbyer.

Den 7. juli 1856 stadfæstede Kong Frederik den syvende klosterets fundats. Formålet var herefter ”at give værdige trængende af begge køn, der er hjemmehørende i Århus stift husly, varme, lys, vask, klæder og underholdning, samt sygeforplejning, lægehjælp og medicin.”

IndgangIndtil 1923 kunne klosteret fuldt ud leve op til dets forpligtelser i forhold til fundatsen. På det tidspunkt måtte klosteret imidlertid som følge af kornafgifternes afløsning med deraf følgende nedgang i indtægterne ophæve beboernes ret til kost.

ØstfløjFor at klare økonomien blev den sidste ombygning finansieret ved optagelse af lån. Økonomien blev herved så anstrengt, at bestyrelsen i 1979 valgte at indgå en aftale med Århus kommune om driften af boligerne som beskyttede lejligheder.

Med udgangen af 2010 indstillede kommunen sine aktiviteter på Vor Frue Kloster. Der blev herefter igangsat en gennemgribende modernisering og renovering.

Vor Frue Kloster består herefter af 18 nyrenoverede lejligheder i størrelsen 60 – 150 m². Klosteret er således med sin placering midt i Århus, med stor parklignende have og fællesfaciliteter et attraktivt boligtilbud.
Kirken

Link til kort
 
Hjemmeside: www.vorfruekloster-aarhus.dk
 
Kontakt:

Klostergade 57-59
8000 Århus C
kontakt@vorfruekloster-aarhus.dk
Tlf. 30741037
v/ klosterforstander Kristian Bräuner-MøllerØstfløj2Vestfløj