Roskilde Kloster

Roskilde Kloster ligger som en kulturhistorisk perle lige midt i Roskildes centrum, blot 100 meter bag den travle hovedgade og fem minutter fra Domkirken. Damernes FløjDet unikke bygningskompleks og den store parklignende have udgør en ren ”tidslomme”, hvor der midt i byens hektiske hverdag er en unik ro og historisk stemning.

Klosterets hovedbygning er den ældste, stadigt beboede bygning i Roskilde. Selv om de øvrige bygninger er af nyere dato, er klosterkomplekset fredet som en helhed.

I klosterets nuværende have lå der fra 1231 et stort Sortebrødrekloster, Sancte Catharina Kloster. Dette tiggermunkekloster fungerede som et centrum for religiøs forkyndelse og som et af de få steder, hvor den fattigste del af Roskildes befolkning kunne få hjælp på det sociale og lægelige område.

Efter Reformationen blev Sortebrødreklosteret nedrevet i 1537. Tomten lå øde, indtil en adelsmand i 1560 købte grunden og byggede en mindre herregård med udstrakte jordtilliggender langs Roskilde Fjord. Som byggematerialer Hovedbygningen fra 1565anvendte han delvist munkestenene og tømmeret fra det nedrevne kloster.Hovedbygningens østside

I 1699 købte to adelsenker, Margrethe Ulfeldt og Berte Skeel, herregården og stiftede med Christian d. 5.’s tilladelse et frøkenkloster med det formål at sørge for underhold for adelsjomfruer, der ikke var blevet gift i en passende alder. Roskilde Adelige Jomfrukloster var det første, egentlige protestantiske frøkenkloster i Danmark. Senere fulgte andre med tilsvarende statutter.

Af økonomiske grunde blev Roskilde Adelige Jomfrukloster i 1974 sammenlagt med Odense Adelige Jomfrukloster, stiftet af Karen Brahe i 1716. Efter en ændring af vedtægterne i 1974 fremstår Roskilde Kloster nu som en selvejende stiftelse, med en moderne fundats, der dog fortsat er holdt i stifterindernes ånd. Klosteret modtager ikke nogen form for driftsstøtte fra det offentlige.

Klosterets formål er blandt andet at kunne tilbyde ældre borgere en god og rimelig bolig under betryggende forhold.

Klosteret råder til det formål over 9 boliger til udlejning. Huslejeniveauet ligger på linie med niveauet i det sociale boligbyggeri. Boligernes størrelse er fra 89Livgardens Musikkorps ved den årlige koncert i klostergården til 110 kvadratmeter. Herudover er der lofts- og kælderrum og beboerne kan benytte gæsteværelser, klosterets sale og stuer, det fælles vaskeri og den store klosterhave.

Der holdes et par årlige beboersammenkomster og med mellemrum arrangeres beboerudflugter. Herudover mødes beboerne ofte til uformelle sammenkomster. Der er ikke fællesspisning eller obligatoriske sociale arrangementer på klosteret, men det forudsættes, at beboerne er villige til at indgå i et naturligt fællesskab med de øvrige beboere i respekt for klosterets traditioner. En gang om måneden holdes gudstjeneste i klosterkirken.

Der er ansat en klosterforvalter og en portner, som begge har bolig på klosteret. Beboerne hjælper ofte til med til de praktiske opgaver, de kan overkomme, specielt lettere havearbejde.

Både kvinder og mænd, enlige og ægtepar kan optages i klosteret. Direktionen vælger frit blandt ansøgerne til en ledig lejlighed, og tager hensyn til trang og forventet indpasning i klosterets særlige miljø. Beboerne skal være selvhjulpne. Beboernes gennemsnitsalder er ca. 78 år.

Boligerne er yderst populære, og på grund af det store antal opnoterede, modtages for tiden ikke nye boligansøgninger.

RiddersalenKlosterets enestående riddersal med det unikke malede kassetteloft og gyldenlædertapet stammer fra jomfruklosterets oprettelse i 1699 og den smukke lille klosterkirke blev indviet i 1701. Disse lokaler og klosterets store malerisamling samt andet kostbart inventar kan beses på grupperundvisninger eller de offentlige rundvisninger, der finder sted i skolesommerferien og i Påsken. Ca. 3.000 gæster besøger klosteret hvert år. Klosteret deltager endvidere aktivt i Roskildes mange forskellige kulturelle arrangementer.

Riddersalen og kirken benyttes til en række forskellige arrangementer, og det er muligt for både private og firmaer at leje lokalerne.

Til trods for meget sparsomme midler såvel til den almindelige, daglige drift som til istandsættelse og vedligeholdelse ønsker klostret at kunne fremstå som en stadig levende institution, med tidssvarende aktiviteter og et alment velgørende formål.

Link til kortKlosterhaven
 
Hjemmeside: www.roskildekloster.dk

Kontakt:
Sankt Peders Stræde 8
4000 Roskilde
info@roskildekloster.dk
Tlf. 46350219
v/ klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen