Vemmetofte Kloster

Klosterets stifterinde Prinsesse Sophie HedevigVemmetofte Kloster hed tidligere “Vemmetofte Adelige Jomfrukloster”. Det er i dag ikke blot et gods med historiske traditioner, en prægtig hovedbygning og velbevarede omgivelser. Det er tillige en moderne virksomhed. Indtægterne kommer fra traditionel godKlosteret ligger beskyttet af en voldgravsdrift med skovbrug og landbrug, men også fra en række forskellige, større og mindre aktiviteter.

Den oprindelige herregård blev til et slot, da Christian V’s dronning, Charlotte Amalie, købte stedet i 1694. Deres børn, prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig, opslog deres residens på slottet. Da Sophie Hedevig døde i 1735, blev der oprettet et adeligt jomfrukloster ved hendes testamente.

Ugifte kvinder af adelen kunne blive indskrevet i klosteret og ville på et tidspunkt få tilbudt bolig og standsmæssigt underhold. Blev de derimod gift, bortfaldt deres rettigheder igen. Da adelens privilegier bortfaldt i slutningen af 1700-tallet, blev kredsen, der kunne nyde godt af tilbuddet, meget udvidet.

Klosterkirken benyttes til almindelige kirkehandlingerI 1976 gik den tidligere adelsborg, den kongelige slotsbolig og det adelige jomfrukloster ind i en ny fase af sin beståen. Navnet ændredes til Vemmetofte Kloster, og optagelsesreglerne blev radikalt ændret. Med en gennemgribende ombygning blev der skabt rammer for så at sige almindelige borgere til en tilværelse, der forener der bedste fra Badeværelse i lejlighedbofællesskabstanken med et absolut privat liv. Såvel enlige som ægtepar kan her starte et nyt kapitel af deres liv i tryghed og leve med en daglig inspiration i smukke omgivelser ude som inde.

På indflytningstidspunktet må nye beboere højst være 70 år. Fundatsen stiller det krav, at man skal være dansk statsborger og selvhjulpen. I øvrigt er der ikke formelle krav til stand, religion (eller mangel herpå) eller baggrund i øvrigt. Klosterets beboere spiser frokost og middag sammen dagligt i klosterets gamle spisestue – men der er uanset dette et fuldt udstyret køkken i hver bolig. Boligerne er på 53-126 m² med 1, 2 eller 3 værelser.

Vemmetofte Kloster er en såkaldt erhvervsdrivende fond. Det overskud, der ligger udover opretholdelse af de historiske traditioner, benyttes efter fundatsens bestemmelser til forskellige gode formål. Oprindeligt fokuserede formålene meget på at støtte almuen i lokalområdet. Fundatsændringen i 1976 betød samtidig en modernisering af de øvrige almennyttige formål.Et kig ud til den virkelige verden

Dronning Margrethe II er klosterets protektor.

Link til kort
 
Hjemmeside: www.vemmetofte.dk
Facebookside: www.facebook.com/vemmetoftekloster
 
Kontakt:
Vemmetoftevej 42
4640 Faxe
email@vemmetofte.dk
Tlf. 56710008
v/ direktør Leif J. Madsen