Nykøbing Falster Kloster

Oprindelse:
Klosteret – tidligere Nykøbing F. Hospital, – har sin rod i Middelalderen. Kong Frederik d. 2.1 anses for dens egentlige stifter, idet kongen under et besøg på Bønned Slot på Østfalster, udstedte Klosterets første fundats af 22. august 1585.

Klosterets formål er at yde kvinder og mænd, der er hjemmehørende i Lolland-Falsters stift, bolig på Klosteret under betryggende forhold.

Ved indflytning betales et indskud. For boligen betales et månedligt boligbidrag.

Klosterets nugældende vedtægter er godkendt af Civilretsdirektoratet den 17. september 1993.

Bestyrelse:
Direktør, stiftamtmand Helle Haxgart, formand
Biskop Steen Skovsgaard
Politidirektør Jesper Vorstrup Rasmussen2
Sognepræst John Andersen.
Borgmester John Brædder

Grundareal: 16.159 m2
Bebygget areal: 2.233 m2

Bygninger:(stueplan).
1750 Udhus og garage 118 m2
1833 Vester Kloster 312 m2
1835 Forstanderbolig og kontor 327 m2
1848 Chr. d. 8’s Kloster, boliger 319 m2
1862 Fr.d.7’s Kloster, boliger 323 m2
1876 Chr. d. 9’s Kloster, boliger 329 m2
1895 Sygeklosteret, udlejet privat 505 m2
Alle bygninger er fredede.

5Boliger: ( antal – m2, ca.).
Vester Kloster 3 (77 – 97)
Frd. d. 7. 10 (55 -72)
Chr. d. 8. 9 (55 – 72)
Chr. d. 9. 11 (55).4

Boligbidrag (kr/md):
Vester Kloster: 3.574 – 4.098
Øvrige klostre:
2-værelsersbolig fra 2.732
3-værelsersbolig: 3.150
á conto varme 550 – 850
Boligbidrag godkendes af Guldborgsund Kommune.
El og vand: Indtil videre gratis.
For gæstebolig betales pr. overnatning pr. person 150,00 3kr.
Offentlige ydelser: Boligstøtte/hjemmehjælp efter gældende regler.

Varmepris, gns.forbrug : 92 kr/m²
Beboernes gennemsnitlige alder: 77 år.
Interesserede kan få forevist bolig og få ansøgningsskema ved personlig eller telefonisk henvendelse til Klosterets kontor tirsdage og torsdage mellem kl. 16.00 og 17.30 eller efter aftale.

Adgang til Klosteret fra Klosterstræde og fra området ved Klosterkirken.

Link til kort
 
Hjemmeside:
www.klosteret.dk
 
Kontakt:
Klosterstræde 5
4800 Nykøbing F.
post@klosteret.dk
Tlf. 54850259
v/ klosterforstander Peter Graae Jeppesen