Ribe Kloster

Ribe Kloster blev grundlagt i 1228 af Dominikanerne (Sortebrødrene), som derefter gik i gang med at bygge en meget stor treskibet kirke og et kloster med 4 fløje og en lukket klostergård med buegange – et arbejde, som afsluttedes i slutningen af 1400-årene. Materialerne var overvejende mursten og stilen romansk med runde buer. Ved reformationen i 1543 blev klosteret på kongens bud gjort til Ribes Almindeligt Hospital.

Kirken og kloster forfaldt gradvist over de næste par hundrede år, men ved en stor ombygning i 1825-1827 fik klostret og kirken deres nuværende udseende med afvalmede tage og store vinduer.

I 1918-20 blev klosteret og kirken igen gennemgribende renoveret og klostergården med buegangene blev her ført tilbage til det udseende, som menes at være tæt på det oprindelige.

Siden 1865 har Ribe Kloster rummet boliger for enlige ældre og i dag er der 8 lejligheder.

Lejlighederne er ca. 40-60 m² store med køkken og bad og er løbende moderniserede. Der er ansat personale, som laver middagsmad til og gør rent hos beboerne i klosteret.

Beboerne har et godt fællesskab og mødes hver dag til formiddagskaffe. Når vejret er til det mødes de i beboerhaven, som ligger lige udenfor hovedfløjen. Der er gode muligheder for gåture i den store klosterpark og i Ribes gamle bydel.Der arrangeres fællesarrangementer for beboerne løbende gennem året.

Ribe Kloster ledes af en bestyrelse med Biskop Elof Westergaard som formand. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Borgmesteren i Esbjerg Kommune, Politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands politi og Sognepræsten ved Sct. Catharinæ kirke.

Den daglige ledelse forestås af forstander Niels Grimstrup, som bor på klosteret med sin familie.

Link til kort
 
Hjemmeside:
www.ribe-kloster.dk

Kontakt:

Klostergade 3
6760 Ribe
ribekloster@stofanet.dk
Tlf. 75420241, mobil 24656599
v/ forstander Niels Grimstrup