Ribe Kloster

Ribe Kloster blev grundlagt i 1228 af Dominikanerne (Sortebrødrene), som derefter gik i gang med at bygge en meget stor treskibet kirke og et kloster med 4 fløje og en lukket klostergård med buegange – et arbejde, som afsluttedes i slutningen af 1400-årene. Materialerne var overvejende mursten og stilen romansk med runde buer.

VestfløjVed reformationen i 1543 blev Klostret på kongens bud gjort til Ribes Almindeligt Hospital. Kirken og kloster forfaldt gradvist over de næste par hundrede år, men ved en stor ombygning i 1825-1827 fik klostret og kirken deres nuværende udseende med afvalmede tage og store vinduer.

I 1918-20 blev klostret og kirken gennemgribende renoveret.  Klostergården med buegangene blev her ført tilbage til det udseende, som menes at være tæt på det oprindelige. Siden 1865 har Ribe Hospital, eller Ribe Kloster, som det nu hedder, rummet boliger for enlige ældre.

I dag i Ribe Kloster er der 9 lejligheder for enlige ældre. Lejlighederne er ca. 40 m² store med køkken og bad og er løbende moderniserede. Der er ansat personale, som laver middagsmad hver dag til og gør rent hos beboerne i Klostret.

Beboerne har et godt fællesskab og mødes hver dag til formiddagskaffe i fælleskøkkenet, som egentlig er det gamle klosterkøkken. Når vejret er til det, kan man mødes i beboerhaven, som ligger lige udenfor hovedfløjen. Her er der stole og borde i lune solhjørner, men også steder med skygge. Der er gode muligheder for gåture i den store klosterpark og i Ribes gamle bydel.

Der arrangeres fællesarrangementer for beboerne løbende gennem året.Østgavl

Beboerne skal ved optagelse normalt være fyldt 50 år. Der er fortrinsret for borgere fra Ribe Stift. Beboerne betaler et fast boligbidrag samt beløb til delvis dækning af udgifter til el, vand, varme mv.

Ribe Kloster ledes af en bestyrelse med Biskop Elisabeth Dons Christensen som formand. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Borgmesteren i Esbjerg, Direktøren for Statsforvaltning Midt, Politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands politi og Sognepræsten ved Sct. Catharinæ kirke.

Den daglige ledelse forestås af forstander Niels Grimstrup, som bor på klostret med sin familie.

Link til kort
 
Hjemmeside:
www.ribe-kloster.dk

Kontakt:
Klostergade 3
6760 Ribe
ribekloster@stofanet.dk
Tlf. 75420241, mobil 24656599
v/ forstander Niels Grimstrup