Aalborg Helligåndskloster

Maren Hemmings stiftede i 1431 et helligåndshus i Aalborg. I dette hus skulle trængende og syge kunne få herberge, lindring, trøst og hjælp.

Arrangement for beboerneI dag – mere end 575 år senere – stiller Aalborg Kloster boliger til rådighed for ældre, som under betryggende forhold ønsker at bo helt centralt i Aalborg. Beboerne i dag er ikke trængende og syge, men derimod ældre, som har lyst til at deltage i et uforpligtende fællesskab med andre pensionister, og som kan se en værdi i at træde fra egen hoveddør direkte ind i en spændende del af Danmarks kulturarv.

At bo i Aalborg Kloster betyder også, at man skal have lyst til at bo i middelalderlige bygninger med de fordele og ulemper dette måtte have. Det skal hertil siges, at boligerne er moderniseret, ikke til topmoderne boliger, men til en rimelig standard – og med skyldig respekt for den tradition og den historie, som man også er en del af, når man bor i Aalborg Kloster.

Både ægtepar og enlige kan få en bolig i Aalborg Kloster. Vi har i dag 9 ægtepar og 19 enlige – den yngste er 62 år og den ældste er 91 år.De historiske lokaler bruges f.eks. til kunsthåndværkerudstilling, filmoptagelser, julemarked, koncerter og ceremonier

Der arrangeres fællesarrangementer 10-12 gange årligt, og der er en forventning om, at man har lyst til at deltage i disse aktiviteter. Da vore beboere alle er ude af arbejdsmarkedet, arrangerer de ofte spontane og planlagte aktiviteter i mindre grupper.

Vi har 28 boliger af forskellig størrelse. Alle har eget køkken, bad og toilet – og de fleste har to stuer/værelser herudover, men vi har også nogle få større boliger. Til hver bolig hører et lille lofts- eller kælderrum. Herudover er der til fælles brug: stuer, gæsteværelser, vaskerier, cykelskur m.m. Om sommeren er der i haverne opstiDen årlige julefrokostllet havemøbler.

Der betales indskud samt depositum for at flytte ind i Aalborg Kloster. Herudover betales der hver måned boligbidrag samt et beløb for energi, delvist forbrugsafhængigt.

Betingelserne for at flytte ind i Aalborg Kloster er
– Kvinder skal være fyldt 50 år, mænd skal være fyldt 60 år
– Man skal have bopæl i Aalborg Stift

Det er en yderligere kvalifikation, hvis
– man er ude af arbejdsmarkedet – samt at
– man er ”rimelig selvhjulpen” ved indflytning

Personer, der har lyst til at bo i Aalborg Kloster, kan blive skrevet på en liste. Der betales et mindre gebyr for at komme på denne liste. Hver gang, der er en ledig bolig, får personerne på listen et brev med en beskrivelse af den ledige bolig. Er man interesseret i denne bolig, inviteres man til orientering om det at bo i Aalborg Kloster – samt fremvisning af boligen.

Klosterforstander Jens Aa. V. Schulz forestår den daglige ledelse. Klosterforstanderen er kongeligt udnævnt – og fungerer som sekretær for bestyrelsen.Interiørbillede gæsteværelse

Bestyrelsen for Aalborg Kloster:
– Biskop Henning Toft Bro
– Politidirektør Elsemette Cassøe
– Stiftamtmand Helle Haxgart
– Sognepræst Grethe Holmriis
– Borgmester Thomas Kastrup-Larsen
– Domprovst Niels Chr. Kobbelgaard
– Stiftamtmand Leif Sondrup (formand)

Aalborg Kloster i dag
– Munkenes refektorium udlejes til koncerter, ceremonier, teater, udstillinger, pressemøder, formelle middage, receptioner, fotoopgaver m.m. (udlejes ikke til private fester)
– I Klosterkirken er der gudstjenester, dåb, vielser og bisættelser – kirken drives som en filial af Aalborg Domkirke
– Aalborg Kloster har ret til at flage med splitflag
– Der gennemføres mere end 100 rundvisninger årligt i de historiske lokaler
– Aalborg Kloster er fredet
– Aalborg Kloster betaler – i lighed med andre fredede bygninger – ikke ejendomsskat
– Aalborg Kloster modtager ikke støtte fra det offentlige, men får hvert år støtte fra mange fonde og legater.

Link til kort
 
Hjemmeside: www.aalborgkloster.dk

Kontakt:
Klosterjordet 1
Postboks 1431
9100 Aalborg
info@aalborgkloster.dk
Tlf. 98120205
v/ klosterforstander Flemming Møller Mortensen