Aastrup Kloster

Aastrup Kloster ved Tølløse er ejet af Det grevelige Dannemandske Stift.

Klosterets hovedbygning består af tre fløje. Den første fløj blev påbegyndt i 1588, og i 1613 stod et tofløjet anlæg færdigt; årstallet ses i murankre og på et sandstensvåbenskjold over porten.

En tredje fløj blev tilføjet i 1856. Klosteret har en meget interessant historie med mange skiftende ejerforhold og kan under navnet Aastrup Hovedgård følges helt tilbage til 1400-tallet.

I perioden 1842-1888 var klosteret hjem for Frederik VI’s uægte søn, Frederik Wilhelm Dannemand og hans tre hustruer. Frederik W. Dannemand havde titel af lensgreve. I hans testamente var bestemt, at der skulle oprettes et stift, der ejede godset, og at det skulle fungere som verdsligt kloster og bolig for ugifte kvinder af hans og hans hustruers efterslægt.

I 1928 blev Aastrup oprettet som det sidste jomfrukloster i Danmark. Det ophørte som kloster i 1988. I dag bliver klosteret bl.a. benyttet til officielle arrangementer, koncerter og oplæsninger og i begrænset omfang til større familiebegivenheder for medlemmer af Dannemands og hans hustruers efterslægter. Stiftet drives fortsat efter de Dannemandske forskrifter.

I 1988 blev den oprindelige fundats ændret, og den har nu til formål at yde bolig eller støtte til bolig-formål og studiestøtte til efterkommere af Dannemands eller hans tre hustruers slægtninge, subsidiært til børn af danske officerer. Stiftets virke finansieres af indtægter fra land- og skovbrug, der er på godt 700 hektar, samt fra udlejning af godt 25 lejeboliger og jagt på klosterets jorder.

Der er offentlig adgang til dele af den ca. 25 hektar store, smukke park, og der arrangeres lejlighedsvis rundvisninger på selve klostret.

Siden 1988 har Den Kongelige Livgardes Musikkorps (normalt i juni måned) afholdt gratis friluftskoncert i klosterets gård.

Link til kort
 
Hjemmeside: aastrupkloster.dk
 
Kontakt:

Aastrupvej 63
4340 Tølløse
post@aastrupkloster.dk
Tlf. 59185162
v/ stiftsforvalter, oberst Søren Bo Bojesen