Roskilde Duebrødre Kloster

Duebrødre Klosters historie starter efter blodgildet i Roskilde den 9. august 1157.  Efter manuskript fra 1591 fortælles det, at kong Valdemar, som var såret og udmattet efter kampen søgte ly udenfor byen, vel for at puste ud. Mens han krøb sammen, hørte han en due, der gav sig så ynkelig. Da han blev enekonge, så huskede han tildragelsen ved Roskilde og byggede på samme sted et hus, der blev indviet til fromme gerninger, og til hvilket han tilknyttede et hospital, som skulle kaldes ”Duebrødrenes.”
 
4. Søren Olsens hospital
2. Duebrødre Kloster

3. MeyercronestiftelsenDuebrødre Kloster har gennem snart 800 år ligget forskellige steder i Roskilde. Nogle af de gamle bygninger er stadig at se i Roskilde og bliver i dag brugt af Roskilde kommune. To andre institutioner i Roskilde, Meyercrones Stiftelsen og Søren Olsens hospital blev fusioneret med Duebrødre Kloster og deres bygninger solgt fra.
 
5. Sankt Agnesvej6. Sankt AgnesvejKlostret flyttede til nye bygninger sidst i 1960, der blev opført 40 boliger i den nordlige del af Folkeparken i Roskilde tæt ved havnen. Sidst i 1970 blev der yderligere opført 15 boliger. Boligerne er smukt beliggende med Folkeparken som nabo.
 
7. Duebrødrehus8. DuebrødrehusKlostret opførte i 1990 21 boliger tæt ved Roskilde Domkirke. Disse boliger er opført som etagebyggeri, med svalegange og en lille have, hvor beboerne kan nyde fællesskab og udsigten mod Domkirken. 
 
11. Sankt Agnesvej
9. Duebrødrehus10. DuebrødrehusKlostret har boliger i mange forskellige størrelser, dog flest beregnet til enlige. På både Sankt Agnesvej og Provstestræde er der faciliteter, der kan benyttes af beboerne.  Beboerne kan afholde fælles arrangementer eller private fester og der er gæsteværelse til beboernes familie eller venner.
 

12. Sankt AgnesvejDuebrødre Kloster kan i dag bedst betegnes som et moderne olle kolle hvor beboerne lejer deres bolig på almindelige lejevilkår, men hvor fællesskabet og trygheden er højt prioriteret.

 

 
13. Duebrødre KlosterLedige boliger bliver som hovedregel annonceret i dagspressen i de relevante områder. Der kan søges om bolig for Sankt Agnes Vejs vedkomne, hvis man er fyldt 50 år, men ikke 75 år og er bosiddende i Roskilde stift. For Provstestræde ”Duebrødrehus” er betingelserne de samme, men man skal være bosiddende i Roskilde Kommune.
 

Der kan søges flere oplysninger på Duebrødre Klosters hjemmeside. 

Link til kort
 
Hjemmeside:
www.duebrødre-kloster.dk
 
Kontakt:
Sct. Agnesvej 2-22
4000 Roskilde
adn@dbkloster.dk
Tlf. 46350371
v/ klosterforstander Anders Dernoff Nielsen