Foreningen af forstandere for de historiske stiftelser i Danmark

En del klostre, hospitaler og stiftelser er medlemmer af “Foreningen af forstandere for de historiske stiftelser i Danmark”, eller rettere sagt, stiftelsernes daglige ledere udgør medlemsskaren.

Stiftshospitalerne har i århundreder haft særlige betingelser, og forstanderne har derfor haft et særligt behov for at mødes, både for at give hinanden inspiration til udvikling og forbedring af beboernes vilkår og for at drøfte anliggender af betydning for de enkelte forstandere og de enkelte stiftelser eller hospitaler.

Siden 1920’erne har klosterforstanderne holdt årlige møder. I 1971 blev møderne formaliseret, idet ”Foreningen af Forstandere for de Historiske Stiftelser i Danmark” (i daglig tale blot Klosterforstanderforeningen), blev oprettet. Medlemskredsen er i dag ikke udelukkende forstanderne for de tidligere stiftshospitaler. Fælles for de nuværende medlemmer er, at vi er ledere af stiftelser, der under betryggende forhold stiller boliger til rådighed for ældre medborgere.

At forvalte stiftelserne på en måde, som forener samfundets forskelligartede krav – og samtidig med respekt for kulturarven – ligger medlemmerne stærkt på sinde.

Klosterforstanderforeningen er det forum, hvor vi mødes, hvor vi inspirerer hinanden – og hvor vi søger råd, hvis vi møder en usædvanlig opgave, som relaterer sig til den særlige opgave, som vi hver især har påtaget os i det danske samfund.

Vor hjemmeside skal tjene til at oplyse om vore stiftelser, og samtidig er det vort håb, at folk, der er kommet i senioralderen – eller måske er ved at planlægge den – vil finde det interessant at overveje at flytte ind i én af de gamle stiftelser, og dermed få andel i den historie og den tradition, som er fælles for os alle.

Kontakt i givet fald én af stiftelserne – og find ud af, om det kunne have Deres interesse at indgå i og bidrage til det seniorfællesskab, som findes ved hver stiftelse.

Bestyrelsen for Forstanderforeningen 2021-22:

– Klosterforstander Marianne Outzen, Odense Graabrødre Kloster
– Klosterforstander Allan Ellesøe Borresen, Hørningske Stiftelse
– Klosterforstander Kristian Bräuner-Møller, Århus Vor Frue Kloster

Kontakt til foreningen kan ske til formanden:
Klosterforstander Marianne Outzen, Odense Graabrødre Kloster