Sønderborg Sct. Jørgen Hospital

Sct. Jørgens Hospital i Sønderborg, på hjørnet af Ringgade og Sundsmarkvej, er en moderne stiftelse med pensionistboliger for enlige, selvhjulpne pensionister.

Stiftelsen har en historie, der går længere tilbage end 1307, hvor institutionen omtaltes første gang i en skriftlig kilde. Det er dog sikkert, at stiftelsen er endnu ældre, idet omtalen i 1307 forudsætter, at der har eksisteret et hospital i Sønderborg. Den nøjagtige dato for grundlæggelsen er dog ukendt.

Del af bygningen - set fra vejenDe ældste minder om kampen mod sygdomme på Als findes i de stednavne i Sønderborg, der indledes med helgenen Sct. Jørgens navn. Den gamle renæssancebygning ved kirken, der forsvandt for en del år siden, var ligesom andre Sct. Jørgens Hospitaler i Europa bestemt til optagelse af patienter med smitsomme sygdomme, især spedalske. Ved forbindelsen med Orienten gennem det 12.århundredes korstog kom spedalskheden til Europa, og på grund af den store smittefare, måtte der træffes særlige forholdsregler mod sygdommens udbredelse. At man valgte den hellige Georgs eller Jørgens navn til disse første sygehuse har sin grund i, at han ansås som de fattiges velgører og beskytter. I adskillige kirker findes endnu billeder eller grupper af træ, der forestiller Sct. Jørgen til hest som sejrherre mod lindormen eller dragen.

Boligerne.
Stiftelsen råder over i alt 36 2-værelses boliger. Alle boliger har eget køkken og bad. Bygningerne er fra henholdsvis 1973 og 1986. Der er en stor fællesstue, som bruges til beboerarrangementer, men som også kan lånes af beboerne til f.eks. runde fødselsdage.Fra dagligstuen

Nye beboere optages enten gennem vores venteliste, disse har altid førsteret, eller gennem henvendelse direkte til forstanderen, der altid gerne oplyser om mulighederne for at få bolig i stiftelsen.

Boligerne istandsættes løbende, så en ny beboer altid flytter ind i en nyistandsat lejlighed. Der betales ikke særskilt for el og vand, som er indeholdt i boligafgiften. Varme afregnes efter måler. Ved indflytningen betales der et depositum, som dækker istandsættelse af boligen ved fra flytning. Der opkræves ikke for istandsættelse herudover.

Boligerne kan ikke opfattes som almindelige ældreboliger, da vi har en forstander ansat til at give beboerne tryghed i deres dagligdag, der kan hjælpe beboere til læge eller på sygehuset, hvis beboeren gerne vil have det, ligesom hun i hverdagen løser et hav af forskellige større eller mindre opgaver for beboerne.

Arrangementer.
Der tilbydes forskellige fællesarrangementer gennem året såsom Sct. Hans, sommerudflugt, juleafslutning, torsdagsandagter i vintersæsonen m.m. De interne arrangementer foregår som regel i den fælles opholdsstue.
Det er frivilligt om man vil deltage i arrangementerne, men vi oplever rigtig god beboeropbakning ved de forskellige tiltag.
Stiftelsen har gennem hele sin historie haft en tæt tilknytning til kirken, hvilket også kan mærkes i nutiden. Sct. Jørgens Hospital ligger i Christians Sogn, og vi har flere præster herfra i bestyrelsen.

Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af borgmesteren i Sønderborg, 2 agtede borgere udpeget af byrådet uden for dets midte, 2 præster fra Christans Sogn samt præsten for den tyske menighed.Husalteret
Bestyrelsen holder normalt 2 bestyrelsesmøder.

Personale.
Forstander, forstanderens ægtefælle og en rengøringsassistent.

Ansøgningsskema.
Vedr. ansøgningsskema om optagelse i stiftelsen ved henvendelse til forstander Tine Kjeldsen på tlf. 22808004.

Link til kort
 
Hjemmeside: www.sctjørgens.dk
 
Kontakt:
Ringgade 174
6400 Sønderborg
info@sctjørgens.dk
tlf. 22808004
v. forstander Tine Kjeldsen